Innovatienul13 B.V.

Een pedagogisch, financieel én gemeentelijk verantwoord beleid voor kinderen van 0 tot 13 jaar: daar helpen we alle betrokken partijen bij. Hoe? Door tussen partijen in te staan, gas te geven, op de rem te trappen en mee te kijken. We verbinden, adviseren, monitoren en begeleiden. Met maatwerk en daadkracht. Dat doen we voor gemeenten, kinderopvang, basisonderwijs en andere betrokken jeugdinstanties. Zodat zij beleid kunnen maken of tussentijds bijsturen. Pedagogisch verantwoord, financieel doorberekend én ambtelijk/politiek haalbaar voor gemeenten.

Innovatie nul13 helpt strategisch en operationeel bij:

  1. IKC-vorming (Integraal Kindcentrum);
  2. Harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang;
  3. Complexe vraagstukken (organisaties in transitie, en omvangrijke verander- en innovatieprocessen);
  4. Specifieke projecten (zoals monitoren van peuterbereik, rapportages en implementatie van passende ICT-oplossingen, business intelligence, Integraal Huisvesting Plan, HR-vraagstukken en marktanalyses).

Bezoek onze website op www.innovatienul13.nl